top of page

Acerca de

Oferta Educațională

Forme de Școlarizare

 

Cursuri ZI:

  • Clasa a IX-a profil uman

  • Clasa a X-a profil uman

  • Clasa a XI-a profil uman

  • Clasa a XII-a profil uman

 

Cursuri Frecvență Redusă:

  • Clasa a IX-a profil uman

  • Clasa a X-a profil uman

  • Clasa a XI-a profil uman

  • Clasa a XII-a profil uman

  • Clasa a XIII-a profil uman

 

Taxa de Școlarizare

Taxa de școlarizare, în valoare de 4900 RON/an la zi si 3500 RON/AN la frecvență redusa se poate achita in 5(cinci) tranșe, astfel: 
 

​• PRIMA TRANȘĂ : 1-5 septembrie
    1000 RON la zi / 700 RON la F.R.
A DOUA TRANȘĂ : până la 5 decembrie
    1000 RON la zi / 700 RON la F.R.
A TREIA TRANȘĂ : până la 1 martie
    1000 RON la zi / 700 RON la F.R.
• A PATRA TRANȘĂ : până la 1 mai
    1000 RON la zi / 700 RON la F.R.
• A CINCEA TRANȘĂ: până la 15 iunie
      900 RON la zi / 700 RON la F.R.

  Pentru neachitarea la timp a taxelor convenite, elevul va fi exmatriculat și poate fi reînmatriculat după achitarea taxelor și a unei penalități în valoare de 5% din suma restantă.

Acte Necesare la Înscriere

1. Foaie Matricolă care să ateste numărul de clase absolvite.

2. Copie Certificat Naștere

3. Copie Carte Identitate

4. Copie Certificat Căsătorie (unde este cazul)

5. Adeverință Medicală (pentru înscrieri la cursuri de zi)

6. Taxa de înscriere (300 RON)

7. Fond de garanție (300 RON)

bottom of page