top of page
Înscriere 

Cursurile cu frecvență redusă oferite la Liceul Teoretic Victoria sunt concepute pentru elevii care caută un echilibru între educație și alte responsabilități sau interese. Aceste cursuri permit elevilor să participe la ore într-un program flexibil, care să se potrivească nevoilor lor individuale.

Înscrierile la cursurile cu frecvență redusă la Liceul Teoretic „Victoria” se desfășoară pe parcursul vacanței de vară.
ÎNSCRIERE
Documente necesare pentru înscriere:
 • Certificat de naștere elev (original și copie)

 • Carte de identitate elev (original și copie)

 • Cărți de identitate ale ambilor părinți (original și copie)

 • Cerere de înscriere (tipizate se găsesc la secretariatul instituției)

 • Contract educațional (tipizate se găsesc la secretariatul instituției)

 • Dovada achitării taxei de înscriere – 500 RON.

TRANSFER

Transferul la cursurile cu frecvență redusă la Liceul Teoretic „Victoria” se face, de regulă, în perioada vacanțelor școlare

Criterii necesare pentru transfer:
 • Promovarea examenelor de diferență pentru elevii care schimbă profilul / specializarea.

Documente necesare pentru transfer:
 • Cerere de transfer (tipizat la secretariatul instituției)

 • Adeverință de studii care să ateste situația școlară a anului curent (note și absențe) eliberată de școala de proveniență (original)

 • Foaie matricolă (original)

 • Certificat de naștere elev (original și copie)

 • Carte de identitate elev (original și copie)

 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul (original și copie)

 • Cerere de înscriere (tipizate se găsesc la secretariatul instituției)

 • Contract educațional (tipizate se găsesc la secretariatul instituției)

 • Dovada achitării taxei de înscriere – 500 RON.

Pentru înscrierea sau transferul la cursurile cu frecvență redusă, elevul trebuie să aibă împlinită vârsta de 18 ani!

Cont bancar:

Liceul Teoretic Victoria

 • BANCA : FIRST BANK

 • CONTUL: RO47PIRB4209785191001000

 • COD SWIFT/BIC: PIRBROBUXXX
   

La detalii specificați doar numele si clasa elevului

   (ex:  Popescu Ion 10B)

   (ex2: Popescu Ion 12FR)

bottom of page