top of page
pexels-andrea-piacquadio-3807755 (1).jpg

TRANSFER

Transferul la Liceul Teoretic „Victoria” se face, de regulă, în perioada vacanțelor școlare.
Criterii necesare pentru transfer:
 • Media la purtare 10

 • Media generală a ultimului an de studiu să fie cel puțin egală cu ultima medie generală din clasa în care se dorește transferul

 • Promovarea examenelor de diferență pentru elevii care schimbă profilul / specializarea.

Documente necesare pentru transfer:
 • Cerere de transfer completată de ambii părinți / elevul major (tipizat la secretariatul instituției)

 • Adeverință de studii care să ateste situația școlară a anului curent (note și absențe) eliberată de școala de proveniență (original)

 • Foaie matricolă (original)

 • Dosar medical eliberat de școala gimnazială de proveniență

 • Certificat de naștere elev (original și copie)

 • Carte de identitate elev (original și copie)

 • Cărți de identitate ale ambilor părinți (original și copie)

 • Cerere de înscriere (tipizate se găsesc la secretariatul instituției)

 • Contract educațional (tipizate se găsesc la secretariatul instituției)

 • Dovada achitării taxei de înscriere – 500 RON.

 • Foaie matricolă pentru clasele I-VIII eliberată de școala gimnazială de proveniență (original)

 • Adeverință cu notele obținute la Evaluarea Națională 2024 (original)

 • Diplomă de absolvire a ciclului gimnazial (original)

Elevii care doresc transferul la o clasă cu predare intensivă a limbii engleze trebuie să facă dovada promovării testării pentru clasele cu predare în regim intensiv sau bilingv a unei limbi străine sau să susțină o astfel de testare la nivelul Liceului Teoretic „Victoria”.

Oferta educațională transfer pentru anul școlar 2024-2025
Tabel 2 (2).png

Cont bancar:

Liceul Teoretic Victoria

 • BANCA : FIRST BANK

 • CONTUL: RO47PIRB4209785191001000

 • COD SWIFT/BIC: PIRBROBUXXX
   

La detalii specificați doar numele si clasa elevului

   (ex:  Popescu Ion 10B)

   (ex2: Popescu Ion 12FR)

bottom of page