Despre Noi

       Liceul Teoretic Victoria a luat ființă din dorința de a veni în întâmpinarea unor probleme ale învățământului românesc, printre care amintim: lipsa de comunicare profesor-elev, un buget mic alocat educației și prea puțină practică.

       Având un corp profesoral tânăr, bine pregătit și receptiv la nou, a cărei activitate se desfășoară într-un sediu modern și bine dotat, Liceul Teoretic Victoria devine în fiecare an tot mai vizibil pe harta căutărilor celor ce doresc performanță.

     Vrem să oferim toate condițiile necesare dezvoltării armonioase a elevilor noștri. În școală, pe lângă sălile de clasă cu un aer modern, avem atât un centru multimedia precum și un laborator de informatică necesar desfășurării, la standarde înalte, a orelor de tehnologie a informațiilor și comunicării.

Sala Clasa.jpg

      Orele de educație fizică se desfășoară în sala noastră proprie de sport iar cele de arte plastice în atelierul de creație. Pe lângă acestea, există și o bibliotecă la dispoziția oricărui elev ce caută un moment de liniște printre cărți sau să dezbată anumite lecturi în cadrul clubului de carte. 

      Punem accent pe dezvoltarea personală a elevului ca membru activ al societății, astfel încât cei ce aleg să învețe la noi vor fi direct implicați în programe de voluntariat, de dezvoltare profesională, artistică și de perfecționare în limbile engleză, franceză și arabă.

260732736_3083656455246555_7246178858787649493_n.jpg